CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT banhgaooneone.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin cần thiết để One.One bắt buộc cung cấp khi đặt mua và liên hệ xác nhận khi khách hàng mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động đặt hàng dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT banhgaooneone.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý vị:

Trong quá trình Quý vị sử dụng Nền Tảng và Mua Hàng, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý vị như sau:

 • Dữ liệu định danh bao gồm: tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh;
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm: địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;
 • Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của Quý vị, đơn đặt hàng liên quan đến Quý vị, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của Quý vị;
 • Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như khi Quý vị chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và đăng tải nội dung đó lên Nền Tảng banhgaooneone.com;
 • Thông tin bổ sung chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu chúng tôi tin rằng Quý vị đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.

Trong quá trình Quý vị sử dụng Nền Tảng và các hành động đặt hàng được cung ứng, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của Quý vị trong các trường hợp như sau:

 • Khi Quý vị truy cập trang web của chúng tôi (cả phiên bản trên điện thoại di động và trang web banhgaooneone.com);
 • Khi Quý vị tạo tài khoản với chúng tôi (với tư cách là người mua hàng hoặc người bán hàng);
 • Khi Quý vị thưc hiện một giao dịch liên quan đến những sản phẩm được đăng bán trên Nền Tảng;
 • Khi Quý vị tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền Tảng;
 • Khi Quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

Nếu Quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, Quý vị cam đoan và đảm bảo rằng Quý vị có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép từ bên thứ ba để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này.

Nếu Quý vị đăng ký trở thành người dùng trên Nền Tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của Quý vị hoặc liên kết tài khoản One One với tài khoản mạng xã hội của Quý vị hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội khác của One One.

Chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về Quý vị mà Quý vị đã tự nguyện cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ mạng xã hội của chúng tôi phù hợp với các chính sách của bên cung cấp dịch vụ đó và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý vị phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

Sử Dụng và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quí Vị

Mục Đích Sử Dụng

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý vị hoặc thông qua các bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng cho các mục đích sau.

Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của Quý vị

 • Để xử lý các đơn đặt hàng Quý vị thực hiện qua Nền Tảng;
 • Để giao các sản phẩm Quý vị đã mua thông qua Nền Tảng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của Quý vị cho một bên thứ ba (ví dụ đối tác vận chuyển của chúng tôi) hoặc cơ quan có thẩm quyền (ví dụ cơ quan hải quan) để giao sản phẩm cho Quí vị;
 • Để cập nhật cho Quý vị về việc giao các sản phẩm;
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của Quý vị;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán của Quý vị hoặc Dịch Vụ do Quý vị sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.

Tiếp thị và quảng cáo

 • Để cung cấp cho Quý vị thông tin mà chúng tôi cho rằng Quý vị có thể thấy hữu ích hoặc những thông tin Quý vị đã yêu cầu từ chúng tôi.
 • (với điều kiện là Quí vị đã chọn nhận thông tin đó);
 • Gửi đến Quý vị các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của người bán hàng là bên thứ ba hoặc của chúng tôi trên Nền Tảng trên từng thời điểm (với điều kiện là Quí vị đã chọn nhận thông tin đó);
 • Để giúp chúng tôi thực hiện tiếp thị và quảng cáo.

Mục đích pháp lý và vận hành

 • Để xác định danh tính của Quý vị liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;
 • So sánh thông tin, và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;
 • Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Quý vị đã tải lên Nền Tảng;
 • Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;
 • Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Quý vị;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc Quý vị sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của Quý vị với chúng tôi;
 • Để thực hiện việc kiểm tra thẩm định;
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý (bao gồm, khi được áp dụng, hiển thị tên, thông tin liên hệ của Quý vị và thông tin công ty), bao gồm bất kỳ yêu cầu thực thi pháp luật nào liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết; và
 • Trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn.

Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển

 • Để hiểu trải nghiệm người dùng của Quý vị đối với Dịch Vụ và Nền Tảng;
 • Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang thuộc Nền Tảng và tùy chỉnh các bố cục hoặc nội dung đó cho người dùng;
 • Để xác định khách truy cập trên Nền Tảng;
 • Thực hiện các cuộc khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của Chúng Tôi.
 • Để cải tiến công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua công nghệ máy móc và các phương tiện khác;
 • Để thu thập thêm các thuộc tính liên quan đến Quý vị dựa trên dữ liệu cá nhân do Quý vị cung cấp (cho dù là cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho Quý vị nhiều thông tin đúng mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn;
 • Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.
 • Để phát triển nâng cấp các sản phẩm của chúng tôi;
 • Để hiểu người mua hàng tốt hơn.

Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý vị cho bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý vị khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý thông tin dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để họ cung cấp dịch vụ cho Quý vị ngoài những dịch vụ được Quý vị sử dụng trên Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Việc Quý vị đồng ý và sử dụng dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của chúng tôi sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa Quý vị và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi.

Khi Quý vị đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị (bao gồm dữ liệu cá nhân của Quý vị và bất kỳ dữ liệu nào được chúng tôi tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, các đơn vị này sẽ là người kiểm soát dữ liệu đã cung cấp. Quý vị đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc Quý vị đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.

Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý vị khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa mà không được sự cho phép của Quý vị hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, biện pháp xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật thích hợp như sau:

 • Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
 • Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào máy tính;
 • Sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit SSL (các lớp bảo mật) khi xử lý thông tin tài chính của Quý vị;
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, Quý vị nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của Quý vị và liên tục rà soát và nâng cấp các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Quý vị ngay khi có lý do hợp lý cho thấy việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

Thu thập Dữ Liệu Máy Tính

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin web và các công nghệ tương tự liên quan đến việc Quý vị sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng.

Khi Quý vị truy cập Nền Tảng thông qua máy tính, thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác với kết nối Internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của Quý vị gửi đi bất cứ khi nào Quý vị truy cập một trang web, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu sử dụng được nêu trong Mục 2 ở trên.

Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, cũng như giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưu tiên của Quý vị nhanh chóng hơn. Dữ liệu cũng được thu thập để làm cho các Dịch Vụ và Nền Tảng trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho Quý vị, đồng thời cung cấp quảng cáo phù hợp hơn liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của thị trường cho Quý vị.

Quý vị có thể quản lý và xóa các cookie thông qua trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của Quý vị. Tuy nhiên, một số cookie nhất định được yêu cầu phải có để kích hoạt tính năng căn bản (chẳng hạn như thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của Quý vị), vì vậy xin lưu ý rằng việc thay đổi và xóa cookie có thể ảnh hưởng đến tính năng có sẵn trên Nền Tảng hoặc thông qua các Dịch Vụ của Chúng Tôi.

Hỏi Đáp, Phản Hồi, Quan Ngại, Góp Ý hoặc Khiếu Nại

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi.

Nếu thắc mắc của Quý vị không được đề cập trong các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi, hoặc nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 4374b Nguyễn Cữu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0961 365 268.
 • Email hỗ trợ: [email protected].

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực vào ngày 19 tháng 10 năm 2020. 

Phiên bản cập nhật ngày 13 tháng 10 năm 2020